گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای زنده یاد حمیدرضا حق نجات

ختم قرآن برای زنده یاد حمیدرضا حق نجات

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 420 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 5 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد