گروه ختم قرآن

یادبود عزیز سفر کرده محمد علی نوری

یادبود عزیز سفر کرده محمد علی نوری

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
حسین نوری 100 صلوات را تقبل کرد