گروه ختم قرآن

ختم قران به نیت مرحوم محمد افروز

ختم قران به نیت مرحوم محمد افروز

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 640 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 600 صلوات را تقبل کرد
0915***5641 40 صلوات را تقبل کرد