گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی شادروان مشهدی الیاس دادبود

ختم قرآن مجازی شادروان مشهدی الیاس دادبود

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
مسعود ستوده 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
مسعود ستوده از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
مسعود ستوده از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
مسعود ستوده 20 صلوات را تقبل کرد