گروه ختم قرآن

گروه ختم قرآن برای شهید احمدی روشن

گروه ختم قرآن برای شهید احمدی روشن

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 432 تا انتهای صفحه 432 (1 صفحه) را تقبل کرد
امیر حیاتی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 431 (431 صفحه) را تقبل کرد
امیر حیاتی جزء 1 را تقبل کرد