گروه ختم قرآن

ختم قران

ختم قران

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
خ طنازی پور 20 صلوات را تقبل کرد
روزبه شاهی 20 صلوات را تقبل کرد