گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحومه معصومه کریمی

ختم قرآن به نیت مرحومه معصومه کریمی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
ابراهیم معاون جولا از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد