گروه ختم قرآن

مرحوم سید مسعود شجری

مرحوم سید مسعود شجری

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
نادیا حومی 1100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
نادیا حومی جزء 30 را تقبل کرد
نادیا حومی جزء 25 را تقبل کرد