گروه ختم قرآن

برای روح مرحومه زهرا درویشی

برای روح مرحومه زهرا درویشی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
یوسف دشتی 100 صلوات را تقبل کرد