گروه ختم قرآن

ختم قران

ختم قران

میزان مشارکت

19


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0912***4768 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 40 (40 صفحه) را تقبل کرد
0912***4768 حزب 12 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 11 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 10 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 9 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 8 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 7 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 6 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 5 را تقبل کرد
0912***4768 حزب 4 را تقبل کرد