گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت شادی روح مرحومه زهره جلالی

ختم قرآن به نیت شادی روح مرحومه زهره جلالی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
سمانه کمالی جزء 1 را تقبل کرد