گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه زهره جلالی

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه زهره جلالی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 300 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
سمانه کمالی 300 صلوات را تقبل کرد
سمانه کمالی جزء 30 را تقبل کرد