گروه ختم قرآن

زیارت عاشورا

زیارت عاشورا

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
امیر نوروزی 5000 صلوات را تقبل کرد