گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحوم مغفور شادروان «رضاعلی لیوانی»

ختم قرآن به نیت مرحوم مغفور شادروان «رضاعلی لیوانی»

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
عبدال كمال فيروزي جزء 30 را تقبل کرد
0912***0538 20 صلوات را تقبل کرد
0912***0538 جزء 1 را تقبل کرد
محمود غریب آبادی 20 صلوات را تقبل کرد