گروه ختم قرآن

ختم قرآن به روح عزیز سفرکرده مون، زنده یاد مصطفی جراره

ختم قرآن به روح عزیز سفرکرده مون، زنده یاد مصطفی جراره

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
0917***5660 20 صلوات را تقبل کرد
0917***5660 جزء 1 را تقبل کرد