گروه ختم قرآن

به نیت شادی روح حاج حسین بامداد به مناسبت سالگرد فوت آن مرحوم

به نیت شادی روح حاج حسین بامداد به مناسبت سالگرد فوت آن مرحوم

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
Azam Bam 120 صلوات را تقبل کرد
Azam Bam 20 صلوات را تقبل کرد