گروه ختم قرآن

ختم قرآن جمعی برای شادی روح مرحوم حاج ابراهیم غلامی

ختم قرآن جمعی برای شادی روح مرحوم حاج ابراهیم غلامی

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 920 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد