گروه ختم قرآن

یاد بود حاج اقا مصطفی اسماعیلی

یاد بود حاج اقا مصطفی اسماعیلی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مصطفی اسماعیلی 500 صلوات را تقبل کرد