گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم حامد چاوشی

ختم قرآن برای مرحوم حامد چاوشی

میزان مشارکت

31


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,960 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 9 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد