گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت تعجیل در فرج

ختم قرآن به نیت تعجیل در فرج

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
نسرین رحمانی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 4 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد