گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحومه عنبر جواهری

ختم قرآن برای مرحومه عنبر جواهری

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 820 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 800 صلوات را تقبل کرد
0911***3197 20 صلوات را تقبل کرد