گروه ختم قرآن

تقدیم به روح داداشم حمید جعفری

تقدیم به روح داداشم حمید جعفری

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 900 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مریم جعفری از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 5 (3 صفحه) را تقبل کرد
مریم جعفری از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
مریم جعفری 900 صلوات را تقبل کرد