گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای پدر تازه در گذشته

ختم قرآن برای پدر تازه در گذشته

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
سیده الهام میرشفیعی لنگری از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد