گروه ختم قرآن

یاران_بهار_در_بهار

یاران_بهار_در_بهار

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
حمیدرضا ترسلی 20 صلوات را تقبل کرد