گروه ختم قرآن

ختم قرآن (حاج محمد استیری ) (حاج نعمت الله استیری )

ختم قرآن (حاج محمد استیری ) (حاج نعمت الله استیری )

میزان مشارکت

21


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد