گروه ختم قرآن

طرح بیست ماه مبارک رمضان

طرح بیست ماه مبارک رمضان

میزان مشارکت

425


تعداد ختم ها :

صلوات: 64,500 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 320 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 220 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 180 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1140 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 182 تا انتهای صفحه 379 (198 صفحه) را تقبل کرد