گروه ختم قرآن

گروه عمومی نفت

گروه عمومی نفت

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,020 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 21 تا انتهای صفحه 21 (1 صفحه) را تقبل کرد
B KH از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 20 (20 صفحه) را تقبل کرد
B KH حزب 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
B KH حزب 3 را تقبل کرد