گروه ختم قرآن

برنامه ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم محمد خسروی فرزند حاج غلامرضا

برنامه ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم محمد خسروی فرزند حاج غلامرضا

میزان مشارکت

24


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد