گروه ختم قرآن

مادر خانم حسین‌پور

مادر خانم حسین‌پور

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
0915***4018 از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 3 (2 صفحه) را تقبل کرد
0915***4018 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
0915***4018 20 صلوات را تقبل کرد