گروه ختم قرآن

داداش گلم

داداش گلم

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 440 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 6 (6 صفحه) را تقبل کرد
محمدرضا صبا جزء 1 را تقبل کرد
محمدرضا صبا 20 صلوات را تقبل کرد
محمدرضا صبا 20 صلوات را تقبل کرد