گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت خشنودی امام عصر و شادی روح حاج یزدان وفائی

ختم قرآن به نیت خشنودی امام عصر و شادی روح حاج یزدان وفائی

میزان مشارکت

17


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 30 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 25 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 20 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 16 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 15 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 9 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 8 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 7 را تقبل کرد
0994***2479 جزء 6 را تقبل کرد