گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای اموات

ختم قرآن برای اموات

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0930***0220 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 5 (5 صفحه) را تقبل کرد