گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح سید جواد عزیزی کاشی

ختم قرآن جهت شادی روح سید جواد عزیزی کاشی

میزان مشارکت

34


تعداد ختم ها :

صلوات: 560 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد