گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت حاج عبدالحسین حکام زاده

ختم قرآن به نیت حاج عبدالحسین حکام زاده

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
M H 100 صلوات را تقبل کرد
M H جزء 1 را تقبل کرد