گروه ختم قرآن

به نیت جوان ناکام امیرمحمد (ماهان) اسدی

به نیت جوان ناکام امیرمحمد (ماهان) اسدی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
عباس آهی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد