گروه ختم قرآن

ختم قران به ياد زنده ياد سياوش ( محمود) محمودي فرزند بزرگوار شهيد احمد محمودي

ختم قران به ياد زنده ياد سياوش ( محمود) محمودي فرزند بزرگوار شهيد احمد محمودي

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد