گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی یادبود سجاد شرقی توپکانلو

ختم قرآن مجازی یادبود سجاد شرقی توپکانلو

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 3 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
روح الله حبیب زاده از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد