گروه ختم قرآن

ختم قران برای مرحوم حاجیه خانوم‌ معصومه یزدراد

ختم قران برای مرحوم حاجیه خانوم‌ معصومه یزدراد

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 21 تا انتهای صفحه 21 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 1100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد