گروه ختم قرآن

قرائت فاتحه برای مرحوم حاج سهراب فیجانی

قرائت فاتحه برای مرحوم حاج سهراب فیجانی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
مجتبی کونجان 20 صلوات را تقبل کرد
مجتبی کونجان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد