گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات جهت شادی روح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش

ختم قرآن و صلوات جهت شادی روح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش

میزان مشارکت

27


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,240 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 13 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 11 تا انتهای صفحه 11 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 10 تا انتهای صفحه 10 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد