گروه ختم قرآن

ختم قران، هدیه ای به روح حاج قاسم سلیمانی

ختم قران، هدیه ای به روح حاج قاسم سلیمانی

میزان مشارکت

41


تعداد ختم ها :

صلوات: 13,360 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 9 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد