گروه ختم قرآن

ختم قرآن شهید حاج قاسم سلیمانی پایگاه الزهرا شهرستان جغتای

ختم قرآن شهید حاج قاسم سلیمانی پایگاه الزهرا شهرستان جغتای

میزان مشارکت

97


تعداد ختم ها :

صلوات: 58,940 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 480 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 68 تا انتهای صفحه 68 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد