گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی

ختم قرآن برای سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
0933***7724 جزء 1 را تقبل کرد