گروه ختم قرآن

ختم قرآن ویژه سومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی دبستان دخترانه امام حسین(ع) شماره ۲

ختم قرآن ویژه سومین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی دبستان دخترانه امام حسین(ع) شماره ۲

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 9,720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 700 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 140 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 49 تا انتهای صفحه 53 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد