گروه ختم قرآن

ختم قرآن شهادت حضرت زهرا

ختم قرآن شهادت حضرت زهرا

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
پروانه علیار یگانه 500 صلوات را تقبل کرد
محمد غلامی حزب 1 را تقبل کرد
محمد غلامی جزء 1 را تقبل کرد
محمد غلامی حزب 1 را تقبل کرد
محمد غلامی حزب 1 را تقبل کرد