گروه ختم قرآن

ختم قرآن مرحوم عبدالرحیم مرادی حقیقی

ختم قرآن مرحوم عبدالرحیم مرادی حقیقی

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فائزه فرامرزی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
فائزه فرامرزی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
زینب چرخه چی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد