گروه ختم قرآن

(شهیدان وردنجان) یاد یاران

(شهیدان وردنجان) یاد یاران

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0913***4773 20 صلوات را تقبل کرد