گروه ختم قرآن

ختم دسته جمعی قرآن کریم طرح یکشنبه های قرآنی نهاد دانشگاه آزاد اسلامی

ختم دسته جمعی قرآن کریم طرح یکشنبه های قرآنی نهاد دانشگاه آزاد اسلامی

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
نهاد دانشگاه آزاد اسلامی حزب 31 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
امیر نوروزی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد