گروه ختم قرآن

ختم قرآن ویژه یکشنبه های قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

ختم قرآن ویژه یکشنبه های قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

میزان مشارکت

53


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 36 تا انتهای صفحه 36 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 35 تا انتهای صفحه 35 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 34 تا انتهای صفحه 34 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد