گروه ختم قرآن

ختم قران برای ثواب آخرت خودمان و هدیه به روح سید محمد بن سید سلمان موسوی

ختم قران برای ثواب آخرت خودمان و هدیه به روح سید محمد بن سید سلمان موسوی

میزان مشارکت

0


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید

هیچ فعالیتی یافت نشد